Giàn phơi thông minh Seri 318
Giá bán lẻ (trọn gói phí lắp đặt): 850.000đ


Giàn phơi thông minh KG900 Gold Model 2019
Giá bán lẻ (trọn gói phí lắp đặt):  950.000đ


Giàn phơi thông minh Seri 888 Model 2019
Giá bán lẻ (trọn gói phí lắp đặt): 950.000đ


Giàn phơi thông minh KS950 Model 2019
Giá bán lẻ (trọn gói phí lắp đặt): 950.000đ


Giàn phơi thông minh Seri 999B HD 2019
Giá bán lẻ (trọn gói phí lắp đặt): 950.000đ


Giàn phơi thông minh Sankaku S01 Model 2019
Giá bán lẻ (trọn gói phí lắp đặt): 950.000đ


Giàn phơi quần áo xếp ngang Inox 68A
Giá bán lẻ (trọn gói phí lắp đặt): 1.100.000đ


Giàn phơi thông minh Sankaku S03 Model 2019
Giá bán lẻ (trọn gói phí lắp đặt): 1.350.000đ


Giàn phơi thông minh Sankaku S02 Model 2019
Giá bán lẻ (trọn gói phí lắp đặt): 1.300.000đ